Grafika

III. Grafika

Mathematica jest bardzo zaawansowanym narzędziem do tworzenia grafiki 2D oraz 3D. Ten rozdział jest z jednej strony najprostszy, a z drugiej najbardziej skomplikowany w tym skrypcie. Jest on prosty, ponieważ informacje o wszystkich poniższych konstrukcjach i szczegółowe instrukcje dotyczące ich można znaleźć w Documentation Center. Jednak dosyć skomplikowanym zadaniem jest znalezienie potrzebnych cech wśrod setek podobnych. Poniżej podajemy tylko przykłady najczęściej używanych cech graficznych. Wszystkie poniższe ilustracje zostały stworzone w Mathematice 7. We wcześniejszych wersjach Mathematiki niektóre z nich nie będą działać lub będą działać inaczej. Większość obrazków tłumaczy się sama przez się, a z pytaniami o sposób korzystania z różnych funkcji graficznych odsyłamy czytelnika do dokumentacji. Chcemy zwrócić szeczególną uwagę czytalnika na użycie opcji. Przypominamy że dla każdej funkcji można sprawdzić jej zbiór opcji przez instrukcje Options:

KN3_grafika_1.gif

KN3_grafika_2.gif

Czytelnik powinien sam sprawdzić efekt zmiany wartości różnych opcji w poniższych przykładach. Umiejętność dobiernia odpowiednich wartości opcji jest jednym z najważniejszych elementów w sprawnym posługiwaniu się Mathematiką.

Spis treści

2D

3D

2D

KN3_grafika_3.gif

KN3_grafika_4.gif

KN3_grafika_5.gif

KN3_grafika_6.gif

KN3_grafika_7.gif

KN3_grafika_8.gif

KN3_grafika_9.gif

KN3_grafika_10.gif

KN3_grafika_11.gif

KN3_grafika_12.gif

KN3_grafika_13.gif

KN3_grafika_14.gif

KN3_grafika_15.gif

KN3_grafika_16.gif

KN3_grafika_17.gif

KN3_grafika_18.gif

KN3_grafika_19.gif

KN3_grafika_20.gif

KN3_grafika_21.gif

KN3_grafika_22.gif

KN3_grafika_23.gif

KN3_grafika_24.gif

KN3_grafika_25.gif

KN3_grafika_26.gif

KN3_grafika_27.gif

KN3_grafika_28.gif

KN3_grafika_29.gif

KN3_grafika_30.gif

KN3_grafika_31.gif

KN3_grafika_32.gif

KN3_grafika_33.gif

KN3_grafika_34.gif

KN3_grafika_35.gif

KN3_grafika_36.gif

KN3_grafika_37.gif

KN3_grafika_38.gif

KN3_grafika_39.gif

KN3_grafika_40.gif

KN3_grafika_41.gif

KN3_grafika_42.gif

KN3_grafika_43.gif

KN3_grafika_44.gif

KN3_grafika_45.gif

KN3_grafika_46.gif

KN3_grafika_47.gif

Graphics:circle

KN3_grafika_49.gif

KN3_grafika_50.gif

KN3_grafika_51.gif

Graphics:ellipse

KN3_grafika_53.gif

KN3_grafika_54.gif

KN3_grafika_55.gif

KN3_grafika_56.gif

KN3_grafika_57.gif

KN3_grafika_58.gif

KN3_grafika_59.gif

KN3_grafika_60.gif

KN3_grafika_61.gif

KN3_grafika_62.gif

KN3_grafika_63.gif

KN3_grafika_64.gif

KN3_grafika_65.gif

KN3_grafika_66.gif

KN3_grafika_67.gif

KN3_grafika_68.gif

KN3_grafika_69.gif

KN3_grafika_70.gif

KN3_grafika_71.gif

KN3_grafika_72.gif

KN3_grafika_73.gif

KN3_grafika_74.gif

KN3_grafika_75.gif

KN3_grafika_76.gif

KN3_grafika_77.gif

KN3_grafika_78.gif

KN3_grafika_79.gif

KN3_grafika_80.gif

Graphics[{Arrow[{{0, 0},{1, 1}}],
    Hue[0], Arrow[{{.75, .25},{.25, .75}}]}]

KN3_grafika_81.gif

Plot[Sin[x], {x, 0, 2Pi},
    Epilog -> {Arrow[{{4, .25}, {Pi/2, 1}}],
     Text["Here", {4, .15}, {0, -1}]}
]

KN3_grafika_82.gif

ContourPlot[x^2 + 2 y^2 == 3, {x, -2, 2},{y,-2,2}]

KN3_grafika_83.gif $ CellContext`x  + 2  $CellContext`y  == 3" nohref="" />

ContourPlot[{(x^2 + y^2)^2 == (x^2 - y^2),
(x^2 + y^2)^2 == 2 x y}, {x,-2,2},{y,-2,2}
]

KN3_grafika_84.gif $ CellContext`x  +  $CellContext`y )  == 2 $ CellContext`x  $CellContext`y" nohref="" /> $ CellContext`x  +  $CellContext`y )  == $ CellContext`x  -  $CellContext`y" nohref="" />

KN3_grafika_85.gif

KN3_grafika_86.gif

KN3_grafika_87.gif

KN3_grafika_88.gif

Animate[Plot[Sin[n x], {x, 0, 2 Pi}, Axes -> False], {n, 1, 3, 1}]

KN3_grafika_90.gif

KN3_grafika_91.gif

KN3_grafika_92.gif

KN3_grafika_93.gif

KN3_grafika_94.gif

KN3_grafika_95.gif

KN3_grafika_96.gif

KN3_grafika_97.gif

KN3_grafika_98.gif

KN3_grafika_99.gif

KN3_grafika_100.gif

KN3_grafika_101.gif

3D

KN3_grafika_102.gif

KN3_grafika_103.gif

KN3_grafika_104.gif

KN3_grafika_105.gif

KN3_grafika_106.gif

KN3_grafika_107.gif

KN3_grafika_108.gif

KN3_grafika_109.gif

KN3_grafika_110.gif

KN3_grafika_111.gif

KN3_grafika_112.gif

KN3_grafika_113.gif

KN3_grafika_114.gif

g = ParametricPlot3D[
{x, Cos[t] Sin[x] , Sin[t] Sin[x]},
      {x, -Pi, Pi}, {t, 0, 2Pi},
      Axes -> False, Boxed -> False]

KN3_grafika_115.gif

KN3_grafika_116.gif

KN3_grafika_117.gif

KN3_grafika_118.gif

KN3_grafika_119.gif

RevolutionPlot3D[{1.1 Sin[u], u^2},
  {u, 0, 3 Pi/2}, BoxRatios -> {1, 1, 2}]

KN3_grafika_120.gif

RevolutionPlot3D[
          Sin[x], {x, 0, 2 Pi}]

KN3_grafika_121.gif

RevolutionPlot3D[x^2, {x, 0, 1},
    RevolutionAxis -> {1, 1, 1}]

KN3_grafika_122.gif

KN3_grafika_123.gif

KN3_grafika_124.gif

KN3_grafika_125.gif

KN3_grafika_126.gif

KN3_grafika_127.gif

KN3_grafika_128.gif

KN3_grafika_129.gif

KN3_grafika_130.gif

KN3_grafika_131.gif

KN3_grafika_132.gif