Geometria z Algebrą Liniową

Materiały do zajęć z GAL-u są oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu tych zajęć na Wydziale MIM UW i są dostosowane do obecnego programu tego przedmiotu.

Spośród wielu możliwych realizacji tego programu wybraliśmy ujęcie podkreślające rolę algebry macierzy i jej ścisłe związki z przekształceniami liniowymi, przy czym duży wpływ na nasz sposób prezentacji miały znakomite książki A. Białynickiego-Biruli, Algebra liniowa z geometrią, G. Birkhoffa i S. Mac Lane'a, Przegląd algebry współczesnej, A.I. Kostrykina, Wstęp do Algebry, tom 2 oraz G. Stranga, Linear algebra and its applications.

Należy wymienić tu też skrypt T. Koźniewskiego, Wykłady z algebry liniowej, który odgrywa bardzo ważną rolę w wykładach i ćwiczeniach z GAL-u na Wydziale MIM.