Wstępne zapoznanie się z octavem

W przypadku przeznaczenia dwóch laboratoriów scenariusz każdych zajęć polega na rozwiązaniu możliwie dużej ilości kolejnych zadań z tego rozdziału.
W przypadku jednych zajęć należy dokonać wyboru rozwiązując tylko kilkanajważniejszych pozycji z listy zadań.

Zadania w tym rozdziale ilustrują podstawowe operacje, struktury i własności octave'a.
Przedstawimy w zadaniach octave jako kalkulator naukowy. Omówimy też
operator dwukropek służący np. tworzeniu indeksów. Przetestujemy, jak tworzyć macierze, wektory; jak
zapisywać zmienne do plików (czytać z plików) w formatach: tekstowym i binarnym. Sprawdzimy
tworzenie macierzy z podmacierzy, wycinanie podmacierzy i inne podstawowe operacje na macierzach - mnożenie, dodawanie, transponowanie, funkcje matematyczne od macierzy, normy wektorów/macierzy.

Zadania obejmują również tworzenie wykresów funkcji matematycznych przy pomocy funkcji octave'a plot(). Sprawdzimy też tworzenie i używanie skryptów i funkcji (m-pliki) w octavie, oraz podstawowe
instrukcje warunkowe i pętle:

 • if else endif;
 • switch case endswitch
 • while( ) do  endwhile;
 • do .. until( );
 • for .. endfor.

Zadania obejmą też wskaźniki do funkcji (function handle) i operator @ - zwracający wskaźnik do funkcji.

 1. Octave jako kalkulator. Otwórz sesję octave'a. Zapoznaj się z pomocą do funkcji sqrt() oraz sin(). Policz w octave'ie, ile wynosi pierwiastek z $ 5 $ oraz policz wartość funkcji $ \sin $ na tym pierwiastku.
 2. Operacje macierzowe. Operator dwukropek.
  • Utwórz wektor z liczbami od $ 1 $ do $ 20 $ oraz wektor ze wszystkimi liczbami parzystymi od $ -6 $ do $ 4 $.
  • Utwórz dowolne macierze 3x4 A i 3x5 B, a następnie macierz 3x8 C, której pierwsze 3 kolumny to A, a kolejne to B.
  • Z macierzy C 'wytnij' podmacierz D składającą się z 1 głównego minora tzn. 3x3 od C(1,1) do C(3,3).
  • Zamień kolejność kolumn D.
  • Zamień kolejność wierszy D.
  • Wytnij dolnotrójkątną, a potem górnotrójkątną część macierzy D
  • Wstaw D z powrotem do C jako główny minor.
  • Policz $ \sin(D)=(\sin(D_{ij}) $ od D.
  • Zapisz D do pliku (binarnego i ASCII) - zamień element D(1,1) na -100 i wczytaj nową macierz do octave'a.
 3. Funkcje matematyczne od macierzy. Normy macierzy i wektorów

  Policz dyskretną normę maksimum od $ (\sin(x))^2 $ na $ [0,1] $ (wektorowo- czyli bez użycia pętli).

 4. Wykresy funkcji matematycznych.
  • Narysuj wykres funkcji $ \sin(x) $ na odcinku $ [0,4] $.
  • Narysuj wykres funkcji $ \sin(x) $ na odcinku $ [0,4] $ - wykres powinien być podpisany, narysowany za pomocą gwiazdek w kolorze czerwonym.
  • Narysuj w jednym oknie podpisane wykresy funkcji $ \sin(x) $ i $ \log(x) $
   na odcinku $ [1,6] $ podpisane odpowiednio.
 5. Znajdź przybliżone maksimum i minimum funkcji
  $$f(x)=x*(3+2*\cos(x))$$

  na odcinku $ [-1,5] $ bez użycia pętli,
  oraz przybliżenia punktów ekstremalnych.

  Powtórz to zadanie dla
  jakiegoś wielomianu stopnia dwa i trzy np. $ x^3+x^2-x-4 $.

 6. Funkcje w octave'ie, m-pliki, czyli tzw. pliki funkcyjne.

  Utwórz funkcję w m-pliku obliczającą dla zadanego $ x $ wartość funkcji

  $$f(x)=(\sin(x))^2.$$
 7. Zmienne globalne

  Utwórz m-plik z funkcją octave'a obliczającą wartość funkcji matematycznej z parametrem: $ \sin(a*x) $ - parametr przekaż jako zmienną globalną.

 8. Implementacja wektorowa funkcji w octave'ie.

  Utwórz m-plik z funkcją obliczający wartość funkcji $ f(x)=1+(\cos(x))^2 $ dla argumentu będącego macierzą, tzn. jeśli $ X=(x_{i,j})_{i,j} $ macierz wymiaru $ M\times N $, to funkcja powinna zwrócić $ Y $ macierz wymiaru $ M\times N $ taką, że

  $$<br />
 Y=(y_{i,j})_{i,j}, \qquad y_{i,j}=f(x_{i,j}).<br />
$$

  Narysuj wykres $ f $ na odcinku $ [-1,5] $ z wykorzystaniem tylko jednego wywołania tak zaimplementowanej funkcji octave'a.

 9. Funkcje anonimowe.

  Utwórz funkcję uchwyt do funkcji anonimowej, która dla danego argumentu $ x $ zwraca wartość równą $ (\sin(x))^2 $.

 10. Pętle, instrukcje warunkowe, instrukcja printf().
  • Zapoznaj się z pomocą octave'a do pętli while, pętli for, instrukcji warunkowej if oraz funkcji drukującej napisy na ekranie printf().
  • Przy pomocy pętli

   for(k=...)

   endfor

   while(warunek stopu)

   endwhile

   oblicz sumę

   $$S_N=1+...+N$$

   dla $ N=100 $.

  • Użyj instrukcji warunkowej
   if()

   endif

   by sprawdzić, czy otrzymane $ S_N $ zostało obliczone poprawnie, tzn. czy otrzymaliśmy $ 0.5*N*(N+1) $

  • wyprowadź na ekran komunikat używając
   printf()