Bazy, domknięcia i wnętrza, metryki, ośrodkowość

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 10

Niech $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2\subset {\mathcal{T}}$ będą bazami przestrzeni topologicznej $(X,\mathcal{T})$. Wtedy rodzina przecięć $\mathcal{B} := \{V_1\cap V_2\, |\, V_1\in\mathcal{B}_1,\, V_2\in\mathcal{B}_2\}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}$.