Konstrukcje przestrzeni topologicznych

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 10

Niech $(X\times Y, {\mathcal{T}}^*)$ będzie iloczynem kartezjańskim przestrzeni topologicznych $(X,{\mathcal{T}}_X)$ i $(Y,{\mathcal{T}}_Y)$. Jeżeli $A\times B$ jest otwartym podzbiorem $X\times Y$, to $A\subset X$ i $B\subset Y$ są podzbiorami otwartymi.