Homotopia

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 10

W torusie $ S^1\times S^1 $ istnieje podzbiór homeomorficzny z okręgiem, którego dopełnienie nie jest spójne.