Warstwy grupy względem podgrupy

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 13

Niech $ A=\{ \rho, \rho^5, \rho^9,\epsilon\rho, \epsilon\rho^5, \rho\epsilon\} $ będzie podzbiorem grupy $ D_{24} $. Wówczas zbiór $ A $ jest warstwą lewostronną względem pewnej podgrupy grupy $ D_{24} $.