Pierścienie przemienne z 1. Typy elementów, homomorfizmy i ideały.

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 18

Skończony niezerowy pierścień przemienny, który nie jest izomorficzny z żadnym pierścieniem $ \Z_p $, gdzie $ p $ jest liczbą pierwszą, ma niezerowy dzielnik zera.