Jednoznaczność rozkładu w pierścieniach wielomianów.

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 2

Istnieje takie ciało skończone $ K, $ że $ K[X,Y] $ jest dziedziną ideałów głównych.