Pierścienie przemienne z jedynką - zerówka.

Karty podstawowe

Pytanie 1 z 10

W pierścieniu $ \Bbb{Z}_{45} $ elementów odwracalnych jest (proszę podać liczbę od $ 0 $ do $ 45 $):