Dofinansowanie udziału w konferencjach

W budżecie projektu „Matematyka na UW – studia atrakcyjne i przyjazne” przewidziane są środki na dofinansowanie udziału wyróżniających się studentów w konferencjach i szkołach.

Środki przeznaczone na takie dofinansowanie są ograniczone zatem wnioski o nie podlegają ocenie na podstawie określonych kryteriów.

Główne kryteria to

  • dotychczasowe osiągnięcia studenta i
  • stosunek wartości naukowej konferencji do kosztów udziału i podróży.

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

  1. Wypełnić i wydrukować załączony formularz wniosku o dofinansowanie.
  2. Wydrukować dokładną informację o konferencji lub szkole. W szczególności informacja musi zawierać program konferencji.
  3. Dołączyć co najmniej jedną opinię o aplikującym studencie i celowości jego udziału w konferencji lub szkole, napisaną przez pracownika Wydziału lub innego matematyka o uznanym dorobku.
  4. Komplet powyższych  dokumentów dostarczyć do pani Ewy Puchalskiej pok. 2110 co najmniej na miesiąc przed konferencją lub szkołą.
  5. W przypadku zakwalifikowania na 10 dni przed wyjazdem, dostarczyć do pani Ewy Puchalskiej, komplet wymaganych dokumentów wyjazdowych -patrz procedury obiegu dokumentów w SOB pkt II i III: http://www.mimuw.edu.pl/dla_pracownika/SOB_procedury_2012-04-24.pdf