A04 Licealna algebra według Alfreda Tarskiego (na komputerze)