C01 Gra Hydra - przykład funkcji trudnej do obliczenia