Przestrzenie Euklidesowe

Afiniczne przestrzenie euklidesowe

Izometrie przestrzeni euklidesowych