Przestrzenie afiniczne

W tym rozdziale skupimy uwagę na geometrii - dokładniej, geometrii analitycznej. Zbliżając nasz język do języka geometrii, wprowadzimy pojęcie przestrzeni afinicznej, obiektu, w którym wyróżnia się przestrzeń punktów $ E $ i przestrzeń wektorów swobodnych $ \s{E} $ nad $ E $, działających na $ E $ jako bijekcje - przesunięcia, przy czym dodawaniu wektorów w $ \s E $ odpowiada składanie przesunięć w $ E $.

Zaczniemy od omówienia struktury afinicznej przestrzeni $ \K^n $.