Zaproszenie do portalu dydaktycznego dla matematyków

Na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW został uruchomiony, na razie w wersji testowej, nowy portal z materiałami dydaktycznymi. Znajduje się on pod addresem:

http://dydmat.mimuw.edu.pl

Na portalu, docelowo, znajdą Państwo materiały w postaci tekstów wykładów z przedmiotów:

 • Algebra I
 • Analiza Matematyczna I
 • Analiza Matematyczna II
 • Geometria z Algebrą Liniową
 • Matematyka Obliczeniowa
 • Matematyka przy Komputerze
 • Pisanie Prac Matematycznych
 • Rachunek Prawdopodobieństwa I
 • Równania Różniczkowe Zwyczajne I
 • Statystyka I
 • Topologia I
 • Wstęp do Informatyki
 • Wstęp do Matematyki

Obecnie znajdują się materiały do trzech z nich, mianowicie

 • Analiza Matematyczna I - wykład prof. Pawła Strzeleckiego, wraz z dodatkiem w postaci zadań przygotowanym przez Sławomira Kolasińskiego oraz Michała Jóźwikowskiego.
 • Matematyka Obliczeniowa - wykład i ćwiczenia do laboratorium komputerowego przygotowane przez dr hab. Leszka Marcinkowskiego.
 • Matematyka przy Komputerze - skrypt opisujący podstawy programu Mathematica przygotowany przez dr Andrzeja Kozłowskiego i dr Galinę Filipuk.
 • Rachunek Prawdopodobieństwa I - wykład i ćwiczenia do laboratorium komputerowego przygotowane przez dr Adama Osękowskiego.

Portal wykorzystuje też istniejące na serwerze wydziału MIMUW oprogramowanie SAGE, dzięki któremu będzie można wygodnie przetestować przykłady opisywane w zamieszczonych materiałach, takie jak kod obliczeń dla programu Octave lub Matlab. Materiały na portalu umieszczane są w różnych formatach:

 • HTML w celu łatwego wyszukiwania słów kluczowych, z możliwością otrzymania wersji do wydruku lub PDF odnalezionego fragmentu
 • pełny PDF - wygodny do pobrania i wydruku
 • kod programów z podświetlaniem składni i odnośnikami do pomocy dla używanych funkcji
 • Pliki CDF progamu Mathematica do odtwarzania za pomocą Wolfram CDF Player (http://www.wolfram.com/cdf-player/)

Dodatkowo, umieszczane są przykładowe kody dla programów Mathematica, Octave, Matlab, które można wykonać w środowisku domowym, lub w laboratorium komputerowym na wydziale. Do materiałów przewidziana jest funkcjonalność dodawania, moderowanych przez administratora, komentarzy. Zapraszamy do odwiedzania portalu i zachęcamy do wyrażania swoich opinii oraz sugestii za pomocą formularza kontaktowego.

W ramach projektu Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim - studia atrakcyjne i przyjazne oferujemy:

 1. Stypendia do 1000zł miesięcznie
  • 4 roczniki studentów I stopnia (lata 09/10 - 12/13)
  • 4 roczniki studentów II stopnia (lata 10/11 - 13/14)
 2. Zajęcia wyrównawcze
  • dla studentów I roku ze wszystkich przedmiotów matematycznych, prowadzone w małych grupach
 3. Nowe pomoce dydaktyczne
 4. Podniesienie atrakcyjności kształcenia
  • Dofinansowanie udziału w konferencjach i szkołach letnich
  • Matematyka przy komputerze
  • Mini-cykle wykładowe

Odwiedź www.mimuw.edu.pl