Wstęp do Matematyki

 

Nieco rozszerzony wykład ze Wstępu do Matematyki z naciskiem na zagadnienia obliczeniowe i interakcję z komputerem. Autorem tej koncepcji wykładu jest Henryk Michalewski. Elementy klikalne nie działają na stronie dydmat i ogólnie dość słabo działa formatowanie - wersję tego wykładu bez defektów można znaleźć na portalu wdm. Program wykładu jest obliczony na około 15 tygodni i obejmuje następujące tematy:

  1. przykłady dowodów w matematyce; na kolejnych wykładach pojawią się przykładowe dowody z“Elementów” Euklidesa, dowody arytmetyczne, dowody w rachunku zdań i dowody teoriomnogościowe.
  2. operacje na zbiorach skończonych: dodawanie, sumy, wyróżnanie, zbiór potęgowy.
  3. sumaproduktkategorii zbiorów,
  4. pojęcie mocy zbioru, tw. Cantoratw. Cantora-Schrödera-Bernsteina,
  5. relacje równoważności,
  6. relacje porządku,
  7. dobre porządki.
Created with Madoko.net.