06. Twierdzenie Cantora

Wykażemy twierdzenie Cantora mówiące, że zbiór potęgowy zbioru $ A $ jest zawsze większy, niż zbiór $ A $.